banner

Santivithaya E-office

TEDET61 Agenda Main

 

 

time tabe2

 

kids1

รบสมคร

 

 

blue-abstract-background teacher

blue-abstract-background1

blue-abstract-backgro11und

 

 

 

27849303 1592751710815135 1974608776 n

554554570

งานศลปหตถกรรมนกเรยน

ยนดกบ นกเรยนสนต เอเชยนยธ พาราโอลมปก 

 

 

21208957 1826802930982586 566859251 n

21244448 1826806030982276 816969402 n

21245601 1826802927649253 282905780 n

21208916 1826802924315920 1254220494 n

 

 

 

 

anubam1

hjkkjkujkljkl

fgaetsd

 

ps14525

 

h214   

 

click 

 

 

 

GALLERY

 
Album: Timeline Photos<br />
226 Photos
Album: Timeline Photos
226 Photos
Album: ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนเข้าพรรษา 2560<br />
124 Photos
Album: ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนเข้าพรรษา 2560
124 Photos
Album: พิธีเปิดอนุบาลเกมส์ 2017<br />
145 Photos
Album: พิธีเปิดอนุบาลเกมส์ 2017
145 Photos
Album: พิธีถวายพระพรชัยมงคล<br />
61 Photos
Album: พิธีถวายพระพรชัยมงคล
61 Photos
Album: พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 2560<br />
232 Photos
Album: พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 2560
232 Photos
Album: การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย<br />
83 Photos
Album: การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
83 Photos
Album: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด<br />
348 Photos
Album: กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
348 Photos
Album: กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560<br />
206 Photos
Album: กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560
206 Photos
Album: กิจกรรมวันสุนทรภู่<br />
121 Photos
Album: กิจกรรมวันสุนทรภู่
121 Photos

ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560 โดยมี เซอร์ ลูซีลา คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบใบ ประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยมี เซอร์ยูเรนา โจหิงส์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตร ให้กับน...

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

“วัย 2-3 ขวบ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ” มาเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ให้กับน้องๆ กั...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมก...

อ่านเพิ่มเติม...
ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  

อ่านเพิ่มเติม...
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

   ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ลูก...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2560

กีฬาสี 2560

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560 เนื่องในวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมกัน การฉลองว...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 มากกว่า เหรียญรางวัล นั่นคือประสบการณ์ ที่นักเรียนได้รับ ยินดีกับนักเรียนทุกคน ...

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560 ใน ครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง     \

อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 61.ด้านการสร้างซื่อเสียงให้สถาบัน การเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความรู...

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันวิชาการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM ทำให้นักเรียนได้ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ stem ผ่านทั้ง 8 ...

อ่านเพิ่มเติม...
ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายได้จัดงาน "ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า ม...

อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือและมีส่วนร่วม โดยการ ออกค่ายจิตอ...

อ่านเพิ่มเติม...
อนุบาลเกมส์ 2017

อนุบาลเกมส์ 2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก ''อนุ...

อ่านเพิ่มเติม...

วีดีโอกิจกรรม

 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

 การเรียนการสอน English Program

 การเรียนการสอนวิชาดนตรี 

 

 

June 2018
25
Monday
15:06
BuaXua Calendar
wat2
ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ
 
IMGss 0001
เซอร์ ลูซีลา คำแดง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา
facebook 2015 logo detail

Who's Online

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1616607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2575
385
2960
1607068
19759
22286
1616607

Your IP: 54.92.153.90
Server Time: 2018-06-25 15:06:12

Login Form