การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน

โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนสันติวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาปลอดยุงลาย

41645155 1737565303018468 3475908172135268352 n

 

41706131 1737565409685124 4541154155686789120 n

41748669 1737565453018453 8095172187910045696 n