ผลงานนักเรียน

 

การจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประจำปีการศึกษา 2556

สนามสอบโรงเรียนสันติวิทยา

 

ภาพนง12

 

ภาพนง1111

ภาพนง2

 

โรงเรียนสันติวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

 

      เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ (Giffted Mathemaites Student) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 • เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 จำนวน 35 คน

 • จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10  เมษายน  2557 

ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสันติวิทยา

 • สอบ วันที่ 11  เมษายน  2557   เวลา 09.00  น.
 • ประกาศผลการสอบ  วันที่  11  เมษายน  2557   เวลา  14.00  น.
 • รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน

      

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. 1.เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือจบ ม.3 แล้วทุกโรงเรียนในประเทศไทย
 2. 2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา  6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. 3.มีผลการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.0
 4. 4.มีผลการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0
 5. 5.มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมกับเป็นนักเรียน

โรงเรียนสันติวิทยาเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้ใช้หลักสูตร GAKKEN จากประเทศญี่ปุ่น

index2

 

       “ห้องเรียนทดลองวิทย์” เป็นกิจกรรมสอนเสริมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน เน้นการปฏิบัติ ให้โอกาสเด็กๆทดลองแบบ Hands-on
ฝึกกระบวนการคิดทักษะการอ่าน การเขียนและทำงานเป็นทีม

         “ห้องเรียนทดลองวิทย์” เป็นหลักสูตรพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นผ่านการวิจัยและพัฒนาจากทีมนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ของ Gakken
ที่มีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กกว่า 60 ปี

         ในขณะนี้ สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จับมือกับ Gakken เปิดตัว “ห้องเรียนทดลองวิทย์” ในประเทศไทยมุ่งหวังสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ
มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกวิชา

 img-01img-02img-05img-03

 

 

 gif rs

marc

april

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ประจำปี 2557  รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน  30 เหรียญ  ดังนี้

 

 • เหรียญทอง  จำนวน  2  เหรียญ
 • เหรียญทอง  จำนวน  17  เหรียญ
 • เหรียญทอง  จำนวน  11  เหรียญ

IMG 2206

 

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

 

ความภาคภูมิใจ

ของ....โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ.....

 • นายวรกิจ  ตันเฟยนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ  และนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ 
 • 935277 390616477713364 1611001303 n

-                   เหรียญเงินBU 100 (ผีเสื้อ)นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ  ระดับภาคเหนือ (ภาค 5) ครั้งที่ 30 ลอซูเกมส์ จ.ตาก วันที่ 21-30 ตุลาคม 2556 

-                   เหรียญทองแดงBU 200 (ผีเสื้อ)  นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนแห่งชาติ  ระดับภาคเหนือ (ภาค 5) ครั้งที่ 30 ลอซูเกมส์ จ.ตาก วันที่ 21-30 ตุลาคม 2556 

-                   เหรียญเงิน นักกีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ  ภาค 5 ครั้งที่ 41  จ.เชียงใหม่  วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 

-                   เหรียญเงิน นักกีฬาว่ายน้ำแห่งชาติ  ภาค 5 ครั้งที่ 41  จ.เชียงใหม่  วันที่ 9-19 ธันวาคม 2556 

-                   เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สุพรรณบุรีเกมส์ จ.สุพรรณบุรีวันที่ 5 -15  มกราคม 2557

-                   เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 15 -20 มีนาคม 2557

 • นักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์
 • DSC 0332

-                   เหรียญทอง   การแข่งขันแอโรบิก  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6

-                   เหรียญทอง   การแข่งขันพูดภาษาจีน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

-                   เหรียญทอง   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

-                   เหรียญทอง   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • นักเรียนที่เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-                   รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

-                   รางวัลชนะเลิศ   การประกวดหุ่นยนต์อัติโนมัติระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

-                   รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3

-                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3

-                   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และคณิตศาสตร์ (ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย - เอกภาษาไทย  1 ...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะด้วยหลักสูตร รวบยอดภาษาอังกฤษ (Developing Gifted Students Through Advance Curriculum, English Program) ปีการศึกษา 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม...
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 2557

อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2556

กีฬาสี 2556

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2556    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน ได้แก่ ครูกานต์ มากกุญชร และครูรักชนก อินจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระสัง...

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่ 2556 หยุด การเรียนการสอน ตั้งตั้งแต่วันที่ 25  ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557  ทางโรงเรียนได้ทำการ เรียนการ...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติโรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2556  ณ ลานจามจุรี โรงเรียนสันติวิทยา ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยม...

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานนักเรียนระดับอนุบาล

วีดีโอกิจกรรม อนุบาล เนอสเซอรี่

ข่าวสาร-ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

 

 

 1441285 479962112112133 53871603 n
1474458 480126692095675 940630236 n 1
งานสายใยสันติ คืน สอง
1475954 478272275614450 2135216807 n
ฉลองศาสนนามคุณพ่อ
1472962 478270595614618 1574565764 n
กิจกรรมวันพ่อ
945433 423995287708816 2070762027 n
วันแม่แห่งชาติ
998065 423998484375163 294798228 n
พิธีเปิดงานสืบสานตำนานผ้าไทย เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

 

 dekthai

attachment rs

 

 

 

 

 001

 eng2556

font2011

asean2558

 

วีดีโอกิจกรรมล่าสุด

ผลงานนักเรียน

ผลงานทางวิชาการครู

中国潮对善滴学校的汉语教学  นางนามิ  เลาลี

中国潮对善滴学校的汉语教学 นางนามิ เลาลี

中国潮对善滴学校的汉语教学 为何善滴学校要有汉语教学,常常听闻的消息说:中国对东亚各国家的交通要道修建,如越南、老挝、泰国、缅甸及通往中国南海、泰国湾、安达曼海及印度洋。使一区域的人流、物流、运输快速发展,此一浪潮一定会影响到湄公河次区域的人民受益或受害不浅,那您如何来应对呢? ...

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

โครงการ "น้ำใจพี่ มีให้น้อง"

โครงการ "น้ำใจพี่ มีให้น้อง"

โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบทของ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ซึ่งเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายในนามของ โครงการ "น้ำใจพี่ มีให้น้อง" การเข้าค่ายครั้งนี้พวกเรา...

อ่านเพิ่มเติม...

กระทู้ล่าสุด

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

RSS
picasa
picasa (12)
Powered by Phoca Gallery
April 2014
24
Thursday
11:44
BuaXua Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

856069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
177
869
3017
850171
11958
19034
856069

Your IP: 54.196.24.103
Server Time: 2014-04-24 04:44:43

โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย 

Login Form

director
 
wat
 
cam
 
as
sar
 LOGOฝายการศกษา2 rs 
 
anu rs
276805 233564330015270 4482241 n
LOGO
images
 
20130614151803
 
227508 472090506157111 129951854 n

 

Who's Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์