banner

ประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง     \

อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 61.ด้านการสร้างซื่อเสียงให้สถาบัน การเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความรู...

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันวิชาการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM ทำให้นักเรียนได้ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ stem ผ่านทั้ง 8 ...

อ่านเพิ่มเติม...
ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายได้จัดงาน "ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า ม...

อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือและมีส่วนร่วม โดยการ ออกค่ายจิตอ...

อ่านเพิ่มเติม...
อนุบาลเกมส์ 2017

อนุบาลเกมส์ 2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก ''อนุ...

อ่านเพิ่มเติม...
แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนแห่เทียน,ผ้าอาบน้ำฝน, สังฆทานและร่วมกันการถวายเทียนพรรษา เนื่...

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2560          &nb...

อ่านเพิ่มเติม...
การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรั...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติวิทยา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การเต้นแอโรบิก ก...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสันติวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560                 &nbs...

อ่านเพิ่มเติม...
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น         

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560                 พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน ค...

อ่านเพิ่มเติม...
ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน)  ประจำปีการศึกษา 2560   โรงเรียนสันติวิทยา

ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสันติวิทยา

ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน)  ประจำปีการศึกษา 2560   โรงเรียนสันติวิทยา      1.วิชาภาษาไทย    ...

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ และมีการกล่าวความรู้สึกต่อกัน ก่อนจบการศึกษา   ...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3 โดยมี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีว...

อ่านเพิ่มเติม...
แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่

แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่

แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่ http://www.niets.or.th/th/ จากนั้นให้ click ดูผลสอบ กรอกปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยา

นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยา

นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยาเข้ารับรางวัล ประเภทต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66ทั้งระดับภาคและระดับจั...

อ่านเพิ่มเติม...
วันคริสตต์มาส 2559

วันคริสตต์มาส 2559

 บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาทวัดแม่พระบังเกิด อวยพรและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน เนื่องในวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตต์มาส ซึ่งตรงก...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมกีฬาสี 2559

กิจกรรมกีฬาสี 2559

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยา ลูกเสื...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล เพื่อให้น้องอนุบาลมีความรู้ และความสามารถ ในด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นมา &n...

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา  กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

โรงเรียนสันติวิทยา จัด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้น...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

โรงเรียนสันติวิทยา จัดพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย โดยมีคณะผู้บรืหาร ครู นักเรียน และพนักงาน เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย

ฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย           โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันฉลองพระแม่บังเกิด ซึ่งเป็นมารดาของ พระเยซูเจ้าและเป็นองค์อุป...

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขัน สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Discovery Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2559      

อ่านเพิ่มเติม...
นิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

นิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา        

อ่านเพิ่มเติม...
การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว

การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว

การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว     

อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559

วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559

วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559   

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยถวายในหลวง

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยถวายในหลวง

      โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยถวายในหลวง       

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

   เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559      

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล  

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559    

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน thailand green mech contest 2016

นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน thailand green mech contest 2016

นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พื้นฐาน วิศวกรรม thailand green mech contest 2016      ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp

กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp

กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp เพื่อพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัด...

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าค่าย ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6

เข้าค่าย ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ และมีการกล่าวความรู้สึกต่อกัน ก่อนจบการศึกษา  

อ่านเพิ่มเติม...
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการ 100 ปี มูลนิธิ ดร.สุข พุดยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม...
ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่น 2558

ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่น 2558

ร่วมแสดงความยินดี คณะครู รับรางวัล ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่นเอกชน  

อ่านเพิ่มเติม...
 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา  2558  

อ่านเพิ่มเติม...
วันคริสตต์มาส 2558

วันคริสตต์มาส 2558

         บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาทวัดแม่พระบังเกิด อวยพรและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน เนื่องในวันคร...

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558

โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558

โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558  

อ่านเพิ่มเติม...
 กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน

กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน

 กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน    

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา

ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา

ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา      

อ่านเพิ่มเติม...
น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี

น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี

น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี     

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3  

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์          

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558

การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558

การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558  

อ่านเพิ่มเติม...
ลูกเสือ - เนตรนารี  ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ลูกเสือ - เนตรนารี ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยา และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี และลูกเสือ - เนตรนารี        

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนสันติวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  2558

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 2558

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  2558   คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558    

อ่านเพิ่มเติม...
รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา

รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา

รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา    

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558 เปิดให้จองบัตรได้แล้ว ที่ห้อง ธุรการ โรงเรียนสันติวิทยา สนใจ โทร 053-713300 ภาพเหล่านี้กำลังกลับมา     ...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด

การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด

การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด โรงเรียนสันติวิทยา จัดให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง ยาเสพติด จาก สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค

โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค

ขนมพบโชค โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค  

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆ

กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆ

กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา 23 มิ.ย.2558  

อ่านเพิ่มเติม...
 การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3

การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3

การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3        

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติวิทยา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติวิทยา

โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558        

อ่านเพิ่มเติม...
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล

หน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล   &n...

อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT      

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัคร ครูเอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร ครูเอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง

(ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย  - เอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง  สนใจสมัครโทร 053-...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557       

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ

นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ

นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ      

อ่านเพิ่มเติม...
ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ       

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง

โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง

โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง  

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ประจำปี 2557

โรงเรียนสันติวิทยา ประจำปี 2557

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557      

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว

ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว

ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว   คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเส...

อ่านเพิ่มเติม...
 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันไหว้ครู 2556 โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตั...

อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซา 2557

พิธีมิสซา 2557

  พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน  

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557

        การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557      

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ (ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย - ครู เอกภาษาอังกฤษ  2 ตำแห...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะด้วยหลักสูตร รวบยอดภาษาอังกฤษ (Developing Gifted Students Through Advance Curriculum, English Program) ปีการศึกษา 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม...
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 2557

อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2556

กีฬาสี 2556

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2556    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน ได้แก่ ครูกานต์ มากกุญชร และครูรักชนก อินจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระสัง...

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่ 2556 หยุด การเรียนการสอน ตั้งตั้งแต่วันที่ 25  ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557  ทางโรงเรียนได้ทำการ เรียนการ...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติโรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2556  ณ ลานจามจุรี โรงเรียนสันติวิทยา ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยม...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน

งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน

งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน ภายในงาน มีเสื้อ 45 ปี โรงเรียนสันติวิทยา จัดจำหน่าย และ dvd การแสดง ประจำปี ...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ

การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ

การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ    

อ่านเพิ่มเติม...
มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      

อ่านเพิ่มเติม...
 รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา (ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย  - เอกภาษาไ...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

  โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน ให้ม...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโร...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556     กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำป...

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันไหว้ครู
       โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยบาทหลวง พงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ ประธานในพิธี        จุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญา และเสกหนังสือ ตำราเรียน   ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปร่วมระลึกถึงพระคุณครู พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง   ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งใจ  ในโอกาสเดียวกันจัดให้มีพิธีสถาปนาสภานักเรียนปีการศึกษา 2554  มอบสัญลักษณ์สภานักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน และกล่าวให้โอวาทโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วารี  สนเจริญ

DSC_0091_rs

IMG_2506_rs

December 2017
18
Monday
12:07
BuaXua Calendar
1467474
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
485
2373
2858
1459161
15846
17049
1467474

Your IP: 54.147.40.153
Server Time: 2017-12-18 12:07:33

Login Form