banner

ประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับอนุบาล  

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2559    

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน thailand green mech contest 2016

นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน thailand green mech contest 2016

นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ออกแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พื้นฐาน วิศวกรรม thailand green mech contest 2016      ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp

กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp

กิจกรรมวิชาการ โรงเรียนสันติวิทยา skills integration camp เพื่อพัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัด...

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าค่าย ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6

เข้าค่าย ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ และมีการกล่าวความรู้สึกต่อกัน ก่อนจบการศึกษา  

อ่านเพิ่มเติม...
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย มอบถ้วย รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการ 100 ปี มูลนิธิ ดร.สุข พุดยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม...
ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่น 2558

ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่น 2558

ร่วมแสดงความยินดี คณะครู รับรางวัล ครูดีศรีสถาบัน ครูดีเด่นเอกชน  

อ่านเพิ่มเติม...
 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา  2558  

อ่านเพิ่มเติม...
วันคริสตต์มาส 2558

วันคริสตต์มาส 2558

         บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาทวัดแม่พระบังเกิด อวยพรและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน เนื่องในวันคร...

อ่านเพิ่มเติม...
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558

โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558

โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2558  

อ่านเพิ่มเติม...
 กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน

กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน

 กีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน    

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา

ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา

ประกาศจากทางโรงเรียนสันติวิทยา      

อ่านเพิ่มเติม...
น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี

น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี

น้องอนุบาลกับชั่วโมงดนตรี     

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ของน้องอนุบาล 3  

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

การอบรมครูเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์          

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558

การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558

การแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน 2558  

อ่านเพิ่มเติม...
ลูกเสือ - เนตรนารี  ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ลูกเสือ - เนตรนารี ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

กองลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยา และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี และลูกเสือ - เนตรนารี        

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนสันติวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่   

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  2558

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง 2558

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  2558   คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558    

อ่านเพิ่มเติม...
รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา

รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา

รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา    

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2558 เปิดให้จองบัตรได้แล้ว ที่ห้อง ธุรการ โรงเรียนสันติวิทยา สนใจ โทร 053-713300 ภาพเหล่านี้กำลังกลับมา     ...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด

การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด

การอบรมและให้ความรู้นักเรียนเนื่องในวันยาเสพติด โรงเรียนสันติวิทยา จัดให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง ยาเสพติด จาก สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการเข้าตรวจเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2558 จากเจ้าหน้าที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค

โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค

ขนมพบโชค โรงเรียนสันติวิทยาได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค  

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆ

กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆ

กิจกรรมไวโอลิน วงออเครสตราเยาวชนเชียงรายบรรเลงเพลง ให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา 23 มิ.ย.2558  

อ่านเพิ่มเติม...
 การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3

การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3

การอบรมครูเทคนิคการสอนด้วย IPAD3        

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติวิทยา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติวิทยา

โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558        

อ่านเพิ่มเติม...
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล

หน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาตรวจสอบสภาพทั่วไป เพื่อประกอบการอนุญาตเปิดสอนชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาล   &n...

อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1. ได้มาเยี่ยมสนามสอบ NT      

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัคร ครูเอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร ครูเอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง

(ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย  - เอก ประถมวัย 1 ตำแหน่ง  สนใจสมัครโทร 053-...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีฉลองแม่พระบังเกิด ประจำปีการศึกษา 2557       

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ

นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ

นักเรียนชั้นม.1/3 ฝึกพลังจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ตามโครงการหนึ่งวันอันมีค่า ชินนสาสมาธิ      

อ่านเพิ่มเติม...
ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการ รร.สันติวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ       

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง

โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง

โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง  

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ประจำปี 2557

โรงเรียนสันติวิทยา ประจำปี 2557

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557      

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว

ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว

ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว   คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเส...

อ่านเพิ่มเติม...
 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันไหว้ครู 2556 โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตั...

อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2557    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซา 2557

พิธีมิสซา 2557

  พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน  

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557

        การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2557      

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัคร ครู เอกภาษาอังกฤษ (ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย - ครู เอกภาษาอังกฤษ  2 ตำแห...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะ

โครงการพัฒนาเด็กอัจฉริยะด้วยหลักสูตร รวบยอดภาษาอังกฤษ (Developing Gifted Students Through Advance Curriculum, English Program) ปีการศึกษา 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม...
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียม 2557

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 2557

อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา

 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ลูกเสือ-เนตรนารี...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2556

กีฬาสี 2556

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2556    

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน

โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูดีศรีสถาบัน ได้แก่ ครูกานต์ มากกุญชร และครูรักชนก อินจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระสัง...

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่

ประกาศหยุดเทศกาลคริสมาสต์-ปีใหม่ 2556 หยุด การเรียนการสอน ตั้งตั้งแต่วันที่ 25  ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557  ทางโรงเรียนได้ทำการ เรียนการ...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติ 2556

งานสายใยสันติโรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายจัดงานสายใยสันติ 2556  ณ ลานจามจุรี โรงเรียนสันติวิทยา ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยม...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน

งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน

งานสายใยสันติประจำปี 2556 7-8 ธันวาคม 2556 ขอเชิญศิษย์เก่าที่ว่างร่วมงาน ภายในงาน มีเสื้อ 45 ปี โรงเรียนสันติวิทยา จัดจำหน่าย และ dvd การแสดง ประจำปี ...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ

การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ

การอบเริงเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ การคิดบวกเชิงระบบ    

อ่านเพิ่มเติม...
มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 มอบ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้ารับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      

อ่านเพิ่มเติม...
 รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา

รับสมัคร ครู เอกภาษาไทย และสังคมศึกษา (ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย  - เอกภาษาไ...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

  โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน ให้ม...

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนางาน คุ้มครองผู้บริโภคในโร...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556     กิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ประจำป...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา รับสมัครพนักงาน

โรงเรียนสันติวิทยา รับสมัครพนักงาน

โรงเรียนสันติวิทยา รับสมัครพนักงานวุฒิการศึกษา ปวส.

อ่านเพิ่มเติม...
 โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวัน...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำหลายรายการ

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำหลายรายการ

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำหลายรายการ

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแนะนำครูเพื่อเป็นผู้แนะแนว

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแนะนำครูเพื่อเป็นผู้แนะแนว

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแนะนำครูเพื่อเป็นผู้แนะแนว     

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2556

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2556

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 2556        

อ่านเพิ่มเติม...
น้องๆ อนุบาล เข้าร่วมโครงการ เด็กดีเด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน

น้องๆ อนุบาล เข้าร่วมโครงการ เด็กดีเด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน

น้องๆ อนุบาล เข้าร่วมโครงการ เด็กดีเด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมพัฒนา บุคลากร

การอบรมพัฒนา บุคลากร

คณะครู โรงเรียนสันติวิทยาเข้ารับการอบรมพัฒนา บุคลากร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของครูผู้สอน โดยวิทยากรมืออาชีพ  

อ่านเพิ่มเติม...
 รับสมัคร ครูคหกรรม 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร ครูคหกรรม 1 ตำแหน่ง

(ด่วน) รับสมัคร ครู โรงเรียนสันติวิทยา เงินเดือน 15,000 บาท พร้อม สวัสดิการ อื่นๆ มากมาย - เอก คหกรรม 1 ตำแหน่ง สนใจสมัครโทร 053-713300 ทุกวันเวลาราชก...

อ่านเพิ่มเติม...
รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส

รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส

รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส

อ่านเพิ่มเติม...
กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ศึกษาดูงาน

กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ศึกษาดูงาน

กลุ่มโรงเรียนดอนตูม ศึกษาดูงาน        

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เขต1

กีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เขต1

กีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เขต1    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน 2555

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน 2555

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555    

อ่านเพิ่มเติม...
ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ

ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ

      ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา    

อ่านเพิ่มเติม...
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย

  นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย เข้าร่มฝึกภาคสนามปี 2 วันที่ 13-15 มกราคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูเข้าร่วมรับรางวัลจากคุรุสภามากมาย

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูเข้าร่วมรับรางวัลจากคุรุสภามากมาย

    ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูเข้าร่วมรับรางวัลจากคุรุสภามากมาย      

อ่านเพิ่มเติม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดูงาน

    คณะอาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดูงาน ระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนสันติวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...
วันสานสายใยครู สังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

วันสานสายใยครู สังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

    วันสานสายใยครู สังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556โรงเรียนสันติวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีสถาบัน จำ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555

กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2555    

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ Thailand Mathematics Evalution ประจำปีการศึกษา 2555   DOWNLOAD ตารางกำหนดการดำเนินงาน     ...

อ่านเพิ่มเติม...
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสันติวิทยา

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสันติวิทยา

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสันติวิทยา  

อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

  วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่              

อ่านเพิ่มเติม...
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2555

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555    

อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

อ่านเพิ่มเติม...
แก้ปัญหาการเข้าดูกล้องไม่ได้

แก้ปัญหาการเข้าดูกล้องไม่ได้

แก้ปัญหาการเข้าดูกล้องไม่ได้   DOWNLOAD  

อ่านเพิ่มเติม...
เรียนเชิญ ผู้ปกครอง ประชุม ณ ห้องประชุม นิรมล

เรียนเชิญ ผู้ปกครอง ประชุม ณ ห้องประชุม นิรมล

เรียนเชิญ ผู้ปกครอง ประชุมผ ณ ห้องประชุม นิรมล เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป เพื่อ ชี้แจ้งรายละเอียด ประจำปีการศึกษา 2555    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน  2555

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2555

    พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน  2555    

อ่านเพิ่มเติม...
รับสมัครครู

รับสมัครครู

รับสมัครครู โรงเรียนสันติวิทยา รับสมัครครู เพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดการเรียนการสอนใหม่ ปีการศึกษา 2555 และรองรับจำนวนนักเรียนที่ เพิ...

อ่านเพิ่มเติม...
 ครูดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน

ครูดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูโรงเรียนสันติวิทยา ที่ เข้ารับรางวัล ครูดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย        

อ่านเพิ่มเติม...
แสดงความยินดี รางวัลครูสอนนาน

แสดงความยินดี รางวัลครูสอนนาน

  ร่วมแสดงชื่นชมยินดี กับรางวัลครูสอนนาน เนื่องในงานวันครูของ โรงเรียนในเครือ สังฆมณเชียงใหม่  โดยมีพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุ...

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแสดงความยินดีกับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ฝ่ายผู้บริหาร

ร่วมแสดงความยินดีกับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ฝ่ายผู้บริหาร

ร่วมแสดงความยินดีกับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ฝ่ายผู้บริหาร ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันไหว้ครู
       โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยบาทหลวง พงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ ประธานในพิธี        จุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญา และเสกหนังสือ ตำราเรียน   ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปร่วมระลึกถึงพระคุณครู พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง   ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งใจ  ในโอกาสเดียวกันจัดให้มีพิธีสถาปนาสภานักเรียนปีการศึกษา 2554  มอบสัญลักษณ์สภานักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน และกล่าวให้โอวาทโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วารี  สนเจริญ

DSC_0091_rs

IMG_2506_rs

June 2016
1
Wednesday
12:21
BuaXua Calendar
1082258
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
1447
3417
1071585
199
19160
1082258

Your IP: 54.162.48.54
Server Time: 2016-06-01 12:21:35

Cannot Connect to Youtube Server 

Login Form