ติดต่อเรา
โรงเรียนสันติวิทยา
46 ถ.พหลโยธิน   ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 053-713300
Facebook : https://www.facebook.com/santivithaya


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://goo.gl/maps/hogAQCym98H83UzE8