ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน (อ่าน 572) 31 พ.ค. 65
มิสซาขอพรพระเจ้า โอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 (อ่าน 537) 31 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุน (อ่าน 560) 31 พ.ค. 65
อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร พร้อมเยี่ยมคำนับบิชอปและบาทหลวง สังฆมณฑลเชียงราย และพบปะนักเรียนทุน "ยุวคริสต์ สันติวิทยา" (อ่าน 571) 31 พ.ค. 65
ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 517) 31 พ.ค. 65
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (อ่าน 442) 31 พ.ค. 65
การประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 1221) 09 ต.ค. 64
พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 โดยมี เซอร์ มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี ผู้อำนวยการ (อ่าน 1044) 09 ต.ค. 64
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1162) 09 ต.ค. 64
การมอบเงิน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 956) 09 ต.ค. 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 100 ลิตร (อ่าน 1223) 09 ต.ค. 64
ฉลองอาสนาวิหารแม่พระบังเกิด และฉลอง 100 ปี คณะพลมารีย์ โดยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (อ่าน 1003) 09 ต.ค. 64
โรงเรียนสันติวิทยาดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนและพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 422) 09 ต.ค. 64
กิจกรรมสายใยแมทช์ สายใยสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 420) 09 ต.ค. 64
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 488) 26 ส.ค. 64
คณะครูโรงเรียนสันติวิทยาเข้ารับการอบรมเรื่องกระบวนการการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตและหลักสูตรฐานสมรรถนะ (อ่าน 618) 26 ก.ค. 64
คณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเงินอุดหนุน (อ่าน 702) 26 ก.ค. 64
ขอขอบพระคุณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย (อ่าน 713) 18 ก.ค. 64
ภาพบรรยากาศคุณครูออกไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน (อ่าน 663) 18 ก.ค. 64
คณะครู และพนักงานโรงเรียนสันติวิทยา เข้าฉีดวัคซีน โควิด 19 astrazeneca เข็มที่ 1 จาก คุณหมอพยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย (อ่าน 389) 18 ก.ค. 64
วจนพิธีกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นเกียรติแด่ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ (อ่าน 424) 18 ก.ค. 64
งานอนามัยจังหวัดเชียงรายกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจประเมินโรงเรียนสันติวิทยา (อ่าน 345) 18 ก.ค. 64