คณะผู้บริหาร

เซอร์ มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา